Elvestein

kulestein-sedumtak

Elvestein kan benyttes som drenslag rundt husveggen eller langs gesims på tak. Elvestein kan også benyttes som dekkmiddel under
busker og trær i bed og skråninger. Steinen har positive egenskaper ved at den ikke har noen kjemisk påvirkning på plantene gjennom nedbryting.

MaterialeNaturlig elvestein
Fraksjoner30 - 60 mm
60 - 90 mm
90 - 150 mm
VasketNei
ForpakningLøst eller i storsekk
Vekt, sekkCa. 1000 kg
Normalvektca. 1500 kg/m2
OpphavMysen