Lyngmatter

;yngmatte

Lyngmattene er naturlig vegetasjon som er skåret ut av skogbunnen. Dette gjør lyngmattene til et utmerket tilskudd til hytteområder i skog, både på tak eller for hurtig rehabilitering av vegetasjon rundt eiendom etter utbygging eller anleggsarbeid.

Akkurat som i en naturlig skog vil bunnvegetasjonen og mattene variere i artsinnhold. Artsutvalget i lyngmattene vil utvilke
seg etter etablering til sitt nye voksested.

Anleggelse
Mattene anlegges på stedegen skogsbunnsjord, evt. skrinn anleggsjord.

Voksested
Egner seg best i fjellstrøk, fjordstrøk og på arealer tilknyttet skog og naturlig lyngvegetasjon.

Vedlikehold

  • Vanning de første 14 dagene og i tørkeperioder
  • Krever ingen gjødsling
  • Lukes ved behov
MaterialeNaturlig skogslyng
Dimensjoner80 x 120 cm
Størrelse1m2
Maks antall/pall22
Vekt tørr15 kg
Vekt vannmettet30 kg
OpprinnelseFinland
Arter- Blåbær
- Tyttebær
- Røsslyng
- Krekling
- Diverse mose og lavarter som man ellers finner naturlig i skogen
PrisKr. 750,00 pr. kvm inkl. mva