Mose- og lyngmatte

Skap hyttefølelsen med lyngmatter

Mose- og lyngmatter passer til ekstensive
områder med tilsluttende lyngvegetasjon.
Mattene anlegges på moldholdige, skrinne
masser.
Mattene er kuttet fra flate og tørre sletter. De
inneholder lavvoksende islandske gressarter,
moser og lyng. All vegetasjon i mosematten er
naturlig.
Vegetasjonen er høstet fra naturlig voksende
lyngsletter og sortsutvalget kan vareiere da dette
er naturlig etablert.

Anleggelse på tak
Anlegges på beskyttelsesmatte over taktekke.

Anleggelse på bakkeplan
Anlegges over skrinn jord.

Vedlikehold
– Holdes fuktig de første 14 dagene
– Skal ikke gjødsles
– Vannes ved langvarig tørke
– Gress kan slåes om høsten

MaterialeNaturlig mose- og lyngmatte
Størrelse1 m2
Maks antall/pall22
Vekt, tørr15 kg
Vekt, vannmettet30 kg
OpphavIsland