Sedum for takvinklel mer enn 15 grader

Takvinklel mer enn 15 grader: Vannholdig filtmatte + sedummatter + geonett. Geonett brukes for å hindre sig i mattene.
Som underlag skal det være helsveiset rotsikker membran.

Alt. 1:

  1. Filtmatte (for å beskytte membranen)
  2. Mineralullmatte
  3. Sedummatte
  4. Avslutningslist

Alt. 2:

  1. Filtmatte (for å beskytte membranen)
  2. Prekultiverte sedumkassetter

 

Merk:

Gjennomvann mineralullmattene FØR sedummattene blir lagt på.

Gjennomvann hele taket ETTER innstallering av sedummatter.

Fordelen med prekultiverte sedumkassetter er at plantene å gro i eksisterende vekstmasse. De behøver ikke å reetablere seg i et nytt underlag.

Gjødsling og luking etter behov må påregnes for å sikre god etablering og for å holde taket vitalt og flott i mange år.

Innhold på denne siden kommer straks