Sedum på flatt tak

– Flatt tak: Knotteplast + vannholdig filtmatte + sedummatter

Alt. 1:

 1. Filtmatte (for å beskytte membranen)
 2. Drainage 525
 3. Mineralullmatte
 4. Sedummatte

Alt. 2:

 1. Filtmatte (for å beskytte membranen)
 2. Drainage 525
 3. Filtmatte
 4. 4 cm tykt lag vekstsubstrat
 5. Sedummatte

Alt. 3:

 1. Filtmatte (for å beskytte membranen)
 2. Drainage 525
 3. Prekultiverte sedumkassetter

Innhold på denne siden kommer straks