Sedum på tak

Sedum på tak
Sedum på garasjetak

Legg sedummatter på garasjen, uteboden, skuret, lekestua, grillhytta, postkassestativet…………………
– Flatt tak: Knotteplast + vannholdig filtmatte + sedummatter
– Takvinkel med helning mer enn 2 grader: Vannholdig filtmatte + sedummatter
– Takvinklel mer enn 15 grader: Vannholdig filtmatte + sedummatter + geonett. Geonett brukes for å hindre sig i mattene.
Som underlag skal det være helsveiset rotsikker membran.