Sedummatte

Sedummatte

Vi leverer sedummatter sammensatt av flere
arter og sorter. Sammen danner disse et tett og
frodig vegetasjonsdekke.

Våre matter har ingen plastarmering. Stammen/
armeringen består i stedet av kokosfiber, et
organisk produkt som er 100% nedbrytbart og
resirkulerbart.

Mattene leveres med god tetthet og er herdet
under norske forhold.

Før det legges sedummatter er det viktig å
opparbeide et godt drenerende underlag for
å etterlikne deres naturlige vokseplasser. Vi
har også standardiserte blandinger som kan
benyttes som underlag.

 

Legge grønt tak med sedum
Ved opparbeidelse av grønne tak med sedum,
er det standardiserte dreneringsløsninger hvor
vekstmassen/substratet er en viktig nøkkelfaktor
for et godt resultat. Sedumtak er en viktig brikke
for å håndtere store nedbørsmengder i urbane
strøk. Sedum er også en betraktelig bidragsyter
til biologisk mangfold, da sedumtak kan være
viktige biotoper for både insekter, fugler og
rødlistete arter.

Sedum er ferskvare og vi anbefaler at
sedummattene legges samme dag, eller
dagen etter at leveransen har ankommet. Det
er derfor viktig at grunnarbeidet er ferdig når
plantematerialet ankommer.

MaterialeJord og sedum
I sesongApril til oktober
Tykkelse matte25 mm
Plantestørrelse25 mm
Størrelse matte1,2 m2
Dimensjoner60 x 200 cm
Normalvekt25-30 kg
Vannlagringsevne25,5-30,7 liter / m2
Antall m2 / pall40
Pallestørrelse80 x 120 cm
BrannklasseBROOF (12)
OpphavslandNederland
MerkenavnSemper Green Sedummatte
Pris580,00 m2